Uchwała Nr 4059/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 3920/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2009r. w sprawie przyjęcia projektu umowy o przekazaniu środków publicznych w wysokości 30 000, 00 zł. dla Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, z przeznaczeniem na dostosowanie obiektu do decyzji SANEPID, PPOŻ, BHP – modernizacja schodów i balustrady w głównej klatce schodowej budynku OCRM https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40592009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-39202009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2009r-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-pu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4059/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40592009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-39202009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2009r-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-pu/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40592009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-39202009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-28-wrzesnia-2009r-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-o-przekazaniu-srodkow-pu/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie