Uchwała Nr 4058/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pn. Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej w ramach Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej, Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40582009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-regionalnego-osrodka-polityki-spolecznej-w-opolu-pn-wsparcie-dla-opolskiego-modelu-ekonomii-spolec/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4058/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40582009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-regionalnego-osrodka-polityki-spolecznej-w-opolu-pn-wsparcie-dla-opolskiego-modelu-ekonomii-spolec/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie