Uchwała Nr 4057/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie nadania upoważnienia dla radcy prawnego Krzysztofa Bedka do reprezentowania Zarządu Województwa Opolskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Opolu oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40572009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-nadania-upowaznienia-dla-radcy-prawnego-krzysztofa-bedka-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-przed-wojewodzkim-sadem-administracyj/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4057/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40572009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-nadania-upowaznienia-dla-radcy-prawnego-krzysztofa-bedka-do-reprezentowania-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-przed-wojewodzkim-sadem-administracyj/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie