Uchwała Nr 4053/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu pt. „Rozwój i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40532009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-opolskiego-centrum-rozwoju-gospodarki-w-opolu-pt-rozwoj-i-aktualizacja-regionalnej-strate/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4053/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40532009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-przyjecia-do-realizacji-projektu-systemowego-opolskiego-centrum-rozwoju-gospodarki-w-opolu-pt-rozwoj-i-aktualizacja-regionalnej-strate/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie