Uchwała Nr 4051/2009 z dnia 03 listopada 2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40512009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolski/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 03.11.2009 4051/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40512009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolski/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40512009-z-dnia-03-listopada-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opolski/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie