Uchwała Nr 4041/2009 z dnia 26 października 2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 3742/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11.08.2009r., w sprawie przyjęcia do stosowania procedur związanych z obsługą wniosków o „Wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju” oraz obsługą wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40412009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-37422009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-08-2009r-w-sprawie-przyjecia-do-stosowania-procedur-zwiazanych-z-obslu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 26.10.2009 4041/2009 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40412009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-37422009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-11-08-2009r-w-sprawie-przyjecia-do-stosowania-procedur-zwiazanych-z-obslu/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie