Uchwała Nr 4040/2009 z dnia 26 października 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 2844/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 26 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40402009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-28442009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-stycznia-2009-roku-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-sieci-dziedzictwa-kuli/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 26.10.2009 4040/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40402009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-28442009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-stycznia-2009-roku-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-sieci-dziedzictwa-kuli/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40402009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-28442009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-26-stycznia-2009-roku-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-sieci-dziedzictwa-kuli/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie