Uchwała Nr 4034/2009 z dnia 26 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu zabiegowo – diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość” realizowanego w ramach projektu kluczowego pn. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40342009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-5-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawil/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 26.10.2009 4034/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40342009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-5-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawil/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40342009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-5-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawil/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie