Uchwała Nr 4032/2009 z dnia 26 października 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 3979/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 października 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy oraz powoływania i odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40322009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-39792009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-pazdziernika-2009r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-pracy-oraz-powolywan/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 26.10.2009 4032/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40322009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-39792009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-pazdziernika-2009r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-pracy-oraz-powolywan/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie