Uchwała Nr 4029/2009 z dnia 26 października 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 1854/2008 z dnia 12 maja 2008r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zmienionej uchwałą nr 2319/2008 z 10 września 2008r. oraz uchwałą nr 3819/2009 z 7 września 2009r. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40292009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-18542008-z-dnia-12-maja-2008r-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-opis-systemu-zarzadzania-i-kontroli-regionalnego-programu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 26.10.2009 4029/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40292009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-18542008-z-dnia-12-maja-2008r-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-opis-systemu-zarzadzania-i-kontroli-regionalnego-programu/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40292009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-18542008-z-dnia-12-maja-2008r-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-opis-systemu-zarzadzania-i-kontroli-regionalnego-programu/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie