Uchwała Nr 4028/2009 z dnia 26 października 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 2135/2008 z dnia 22 lipca 2008r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 Transfer Wiedzy, Poddzialania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40282009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-21352008-z-dnia-22-lipca-2008r-w-sprawie-przyjecia-wzoru-umowy-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-po-kl-priorytetu-viii/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 26.10.2009 4028/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40282009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-21352008-z-dnia-22-lipca-2008r-w-sprawie-przyjecia-wzoru-umowy-o-dofinansowanie-projektu-w-ramach-po-kl-priorytetu-viii/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie