Uchwała Nr 4022/2009 z dnia 26 października 2009 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego parku wiatrowego https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40222009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-parku-wiatrowego/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 26.10.2009 4022/2009 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40222009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego-parku-wiatrowego/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie