Uchwała Nr 4020/2009 z dnia 26 października 2009 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu województwa opolskiego za okres 1.01.2009 r. - 30.09.2009 r. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40202009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-1-01-2009-r-30-09-2009-r/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 26.10.2009 4020/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40202009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-1-01-2009-r-30-09-2009-r/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40202009-z-dnia-26-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-informacji-o-wykonaniu-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-za-okres-1-01-2009-r-30-09-2009-r/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie