Uchwała Nr 4012/2009 z dnia 20 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/325/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania, przypadających według algorytmu w 2009 roku dla Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40122009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi3252009-z-dnia-28-kwietnia-2009r-w-sprawie-okres/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 20.10.2009 4012/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40122009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi3252009-z-dnia-28-kwietnia-2009r-w-sprawie-okres/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40122009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xxxi3252009-z-dnia-28-kwietnia-2009r-w-sprawie-okres/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie