Uchwała Nr 4010/2009 z dnia 20 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu Porozumienia intencyjnego, którego celem jest wzajemna pomoc i wsparcie w zakresie właściwego przygotowania opracowań dotyczących bazy noclegowej na potrzeby UEFA EURO 2012 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40102009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-intencyjnego-ktorego-celem-jest-wzajemna-pomoc-i-wsparcie-w-zakresie-wlasciwego-przygotowania-opracowan-doty/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 20.10.2009 4010/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40102009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-intencyjnego-ktorego-celem-jest-wzajemna-pomoc-i-wsparcie-w-zakresie-wlasciwego-przygotowania-opracowan-doty/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40102009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-intencyjnego-ktorego-celem-jest-wzajemna-pomoc-i-wsparcie-w-zakresie-wlasciwego-przygotowania-opracowan-doty/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie