Uchwała Nr 4009/2009 z dnia 20 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu aneksu do umowy dotyczącej zadania w dziedzinie kultury pn. XXIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Lalek, realizowanego wspólnie z Gminą Opole w roku 2009 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40092009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-dotyczacej-zadania-w-dziedzinie-kultury-pn-xxiv-ogolnopolski-festiwal-teatrow-lalek-realizowanego-wspoln/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 20.10.2009 4009/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40092009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-dotyczacej-zadania-w-dziedzinie-kultury-pn-xxiv-ogolnopolski-festiwal-teatrow-lalek-realizowanego-wspoln/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40092009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-dotyczacej-zadania-w-dziedzinie-kultury-pn-xxiv-ogolnopolski-festiwal-teatrow-lalek-realizowanego-wspoln/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie