Uchwała Nr 4007/2009 z dnia 20 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 1 do umowy nr 7/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40072009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-72009-z-dnia-22-lipca-2009-r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwest/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 20.10.2009 4007/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40072009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-72009-z-dnia-22-lipca-2009-r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwest/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40072009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-72009-z-dnia-22-lipca-2009-r-w-sprawie-finansowania-lub-dofinansowania-kosztow-realizacji-inwest/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie