Uchwała Nr 4002/2009 z dnia 20 października 2009 w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gogolin na lata 2009-2011 z perspektywą na lata 2013-2016” https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40022009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-gogolin-na-lata-2009-2011-z-perspektywa-na-lata-2013-2016/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 20.10.2009 4002/2009 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40022009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-gogolin-na-lata-2009-2011-z-perspektywa-na-lata-2013-2016/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40022009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-gogolin-na-lata-2009-2011-z-perspektywa-na-lata-2013-2016/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-40022009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-zaopiniowania-projektu-aktualizacji-planu-gospodarki-odpadami-dla-gminy-gogolin-na-lata-2009-2011-z-perspektywa-na-lata-2013-2016/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Sylwia Jóźków Województwo Opolskie