Uchwała Nr 3999/2009 z dnia 20 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotacji nr 63/2009/G-44/GW-RR/D zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Województwem Opolskim https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39992009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotacji-nr-632009g-44gw-rrd-zawartej-pomiedzy-wojewodzkim-funduszem-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-op/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 20.10.2009 3999/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39992009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotacji-nr-632009g-44gw-rrd-zawartej-pomiedzy-wojewodzkim-funduszem-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-op/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39992009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotacji-nr-632009g-44gw-rrd-zawartej-pomiedzy-wojewodzkim-funduszem-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej-w-op/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie