Uchwała Nr 3998/2009 z dnia 20 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu aneksu do umowy zlecenia nr 102/2009 z dnia 26.06.2009 r. zawartej pomiędzy Województwem Opolskim a Politechniką Opolską https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39982009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-zlecenia-nr-1022009-z-dnia-26-06-2009-r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-politechnika-opolska/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 20.10.2009 3998/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39982009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-zlecenia-nr-1022009-z-dnia-26-06-2009-r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-politechnika-opolska/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39982009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-zlecenia-nr-1022009-z-dnia-26-06-2009-r-zawartej-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-politechnika-opolska/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie