Uchwała Nr 3993/2009 z dnia 20 października 2009 w sprawie przyjęcia „Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu" https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39932009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-zasad-udzielania-wsparcia-instytucjom-otoczenia-biznesu-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-o/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 20.10.2009 3993/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39932009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-zasad-udzielania-wsparcia-instytucjom-otoczenia-biznesu-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-o/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39932009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-zasad-udzielania-wsparcia-instytucjom-otoczenia-biznesu-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-o/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie