Uchwała Nr 3989/2009 z dnia 20 października 2009 w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 10/BZD-UMO8/2009 zawartej w dniu 29 stycznia 2009 r. w Warszawie pomiędzy Agencją Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa , działającą jako „Agencja Płatnicza” a Samorządem Województwa Opolskiego, w związku z realizacją obowiązków związanych z wdrażaniem działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39892009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-zawarcia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-10bzd-umo82009-zawartej-w-dniu-29-stycznia-2009-r-w-warszawie-pomiedzy-agencja-restrukturyzacji-i-moderni/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 20.10.2009 3989/2009 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39892009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-zawarcia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-10bzd-umo82009-zawartej-w-dniu-29-stycznia-2009-r-w-warszawie-pomiedzy-agencja-restrukturyzacji-i-moderni/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39892009-z-dnia-20-pazdziernika-2009-w-sprawie-zawarcia-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-10bzd-umo82009-zawartej-w-dniu-29-stycznia-2009-r-w-warszawie-pomiedzy-agencja-restrukturyzacji-i-moderni/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie