Uchwała Nr 3988/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie przyznania Nagrody im. Karola Miarki https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39882009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyznania-nagrody-im-karola-miarki/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3988/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39882009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyznania-nagrody-im-karola-miarki/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie