Uchwała Nr 3987/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu aneksu nr 01/2009 do umowy dotacji nr 7/GGR/09 z dnia 17 marca 2009 roku zawartej pomiędzy Gminą Krapkowice, a Województwem Opolskim https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39872009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-012009-do-umowy-dotacji-nr-7ggr09-z-dnia-17-marca-2009-roku-zawartej-pomiedzy-gmina-krapkowice-a-wojewodztwe/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3987/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39872009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-012009-do-umowy-dotacji-nr-7ggr09-z-dnia-17-marca-2009-roku-zawartej-pomiedzy-gmina-krapkowice-a-wojewodztwe/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39872009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-012009-do-umowy-dotacji-nr-7ggr09-z-dnia-17-marca-2009-roku-zawartej-pomiedzy-gmina-krapkowice-a-wojewodztwe/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie