Uchwała Nr 3985/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy najmu pomieszczenia tymczasowego https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39852009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-najmu-pomieszczenia-tymczasowego/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3985/2009 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39852009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-najmu-pomieszczenia-tymczasowego/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39852009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-najmu-pomieszczenia-tymczasowego/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie