Uchwała Nr 3983/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39832009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-rady-spolecznej-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3983/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39832009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-rady-spolecznej-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39832009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-rady-spolecznej-osrodka-leczenia-odwykowego-w-woskowicach-malych/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie