Uchwała Nr 3979/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy oraz powoływania i odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39792009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-pracy-oraz-powolywania-i-odwolywania-ekspertow-instytucji-posredniczacej-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-po-kl-w/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3979/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39792009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-pracy-oraz-powolywania-i-odwolywania-ekspertow-instytucji-posredniczacej-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-po-kl-w/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39792009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-pracy-oraz-powolywania-i-odwolywania-ekspertow-instytucji-posredniczacej-programu-operacyjnego-kapital-ludzki-po-kl-w/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie