Uchwała Nr 3978/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 3756/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany - Zawadzkie w km 26+339,55 - 29+587,26 wraz z remontem nawierzchni jezdni w km 26+031,57 - 26+339,55 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego zmienionej uchwałą nr 3757/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39782009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-37562009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-sierpnia-2009-r-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-z-mozliw/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3978/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39782009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-37562009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-18-sierpnia-2009-r-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-z-mozliw/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie