Uchwała Nr 3977/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie ogłoszenia konkursu dotyczącego zmiany wizerunku Odznaki Honorowej „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39772009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-dotyczacego-zmiany-wizerunku-odznaki-honorowej-za-zaslugi-dla-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3977/2009 Współpraca z zagranicą i promocja regionu https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39772009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-dotyczacego-zmiany-wizerunku-odznaki-honorowej-za-zaslugi-dla-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39772009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-dotyczacego-zmiany-wizerunku-odznaki-honorowej-za-zaslugi-dla-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – Mateusz Figiel Sylwia Jóźków Województwo Opolskie