Uchwała Nr 3976/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie zmiany Uchwały nr 1936/2008 z dnia 3 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Instrukcja wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą nr 2141/2008 z dnia 22 lipca 2008r., Uchwałą nr 2320/2008 z dnia 10 września 2008r., Uchwałą nr 3116/2009 z dnia 31 marca 2009r., Uchwałą nr 3290/2009 z dnia 5 maja 2009r. oraz Uchwałą nr 3681/2009 z dnia 27 lipca 2009r. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39762009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-19362008-z-dnia-3-czerwca-2008r-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-instrukcja-wykonawcza-instytucji-posredniczacej-ii-stop/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3976/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39762009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-19362008-z-dnia-3-czerwca-2008r-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-pn-instrukcja-wykonawcza-instytucji-posredniczacej-ii-stop/
Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki - Arkadiusz Tkocz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie