Uchwała Nr 3975/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39752009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opol/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3975/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39752009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opol/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39752009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmian-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok-realizowanych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-opol/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie