Uchwała Nr 3974/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39742009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-zadan-z-zakresu-administracji-rzadowej-na-2009-rok/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3974/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39742009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-zadan-z-zakresu-administracji-rzadowej-na-2009-rok/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39742009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-planu-finansowego-zadan-z-zakresu-administracji-rzadowej-na-2009-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie