Uchwała Nr 3972/2009 z dnia 13 października 2009 w sprawie przesunięć w planie wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39722009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 13.10.2009 3972/2009 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39722009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39722009-z-dnia-13-pazdziernika-2009-w-sprawie-przesuniec-w-planie-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2009-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie