Uchwała Nr 3970/2009 z dnia 09 października 2009 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej proponującej kandydatów do Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego im. Karola Miarki w 2009r. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39702009-z-dnia-09-pazdziernika-2009-w-sprawie-powolania-skladu-komisji-konkursowej-proponujacej-kandydatow-do-nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-im-karola-miarki-w-2009r/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.10.2009 3970/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39702009-z-dnia-09-pazdziernika-2009-w-sprawie-powolania-skladu-komisji-konkursowej-proponujacej-kandydatow-do-nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-im-karola-miarki-w-2009r/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie