Uchwała Nr 3964/2009 z dnia 09 października 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 3637/2009 z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia „Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości” https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39642009-z-dnia-09-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-36372009-z-dnia-16-lipca-2009r-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-zasad-udzielania-wsparcia-instrumento/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.10.2009 3964/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39642009-z-dnia-09-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-36372009-z-dnia-16-lipca-2009r-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-zasad-udzielania-wsparcia-instrumento/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39642009-z-dnia-09-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-36372009-z-dnia-16-lipca-2009r-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-zasad-udzielania-wsparcia-instrumento/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie