Uchwała Nr 3957/2009 z dnia 06 października 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 2312/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02.09.2008 r. w sprawie przyjęcia do stosowania procedur związanych z obsługą wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39572009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-23122008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-02-09-2008-r-w-sprawie-przyjecia-do-stosowania-procedur-zwiazanych-z-obsl/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 06.10.2009 3957/2009 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39572009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-23122008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-02-09-2008-r-w-sprawie-przyjecia-do-stosowania-procedur-zwiazanych-z-obsl/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie