Uchwała Nr 3951/2009 z dnia 06 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego nr XVII/196/2008 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu dysponowania środkami z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39512009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-nr-xvii1962008-z-dnia-31/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 06.10.2009 3951/2009 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39512009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-nr-xvii1962008-z-dnia-31/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39512009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-nr-xvii1962008-z-dnia-31/
p.o. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie