Uchwała Nr 3945/2009 z dnia 06 października 2009 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie Zadania pn. „Budowa kompleksu zabiegowo – diagnostycznego oraz pawilonu poradni wraz z łącznikami spinającymi obiekty szpitalne w jedną całość” realizowanego w ramach projektu kluczowego pn. „Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej” https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39452009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawil/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 06.10.2009 3945/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39452009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawil/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39452009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-4-do-umowy-o-dofinansowanie-zadania-pn-budowa-kompleksu-zabiegowo-diagnostycznego-oraz-pawil/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie