Uchwała Nr 3935/2009 z dnia 06 października 2009 w sprawie przyjęcia wzoru Aneksu nr 1/2009 do Porozumienia pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem/Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, prowadzącym Lokalny Punkt Informacyjny finansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39352009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-12009-do-porozumienia-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-powiatemopolskim-centrum-rozwoju-gospodarki-w-opolu-prowa/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 06.10.2009 3935/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39352009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-12009-do-porozumienia-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-powiatemopolskim-centrum-rozwoju-gospodarki-w-opolu-prowa/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39352009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-12009-do-porozumienia-pomiedzy-wojewodztwem-opolskim-a-powiatemopolskim-centrum-rozwoju-gospodarki-w-opolu-prowa/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie