Uchwała Nr 3932/2009 z dnia 06 października 2009 w sprawie zmiany uchwały nr 1856/2008 z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów (projektodawców) oraz Beneficjentów pomocy ubiegających się o wsparcie działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39322009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-18562008-z-dnia-12-maja-2008-r-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-instytucji-posredniczacej-dla-beneficjentow-projektodawcow/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 06.10.2009 3932/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39322009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-18562008-z-dnia-12-maja-2008-r-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-instytucji-posredniczacej-dla-beneficjentow-projektodawcow/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39322009-z-dnia-06-pazdziernika-2009-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-18562008-z-dnia-12-maja-2008-r-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-instytucji-posredniczacej-dla-beneficjentow-projektodawcow/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie