Uchwała Nr 3927/2009 z dnia 28 września 2009 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Krapkowice” na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39272009-z-dnia-28-wrzesnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyznaczenia-aglomeracji-krapkowice-na-obszarze-gmin-krapko/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 28.09.2009 3927/2009 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39272009-z-dnia-28-wrzesnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyznaczenia-aglomeracji-krapkowice-na-obszarze-gmin-krapko/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39272009-z-dnia-28-wrzesnia-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-wyznaczenia-aglomeracji-krapkowice-na-obszarze-gmin-krapko/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Sylwia Jóźków Województwo Opolskie