Uchwała Nr 3902/2009 z dnia 22 września 2009 w sprawie użyczenia 1 szt. autobusu szynowego z napędem spalinowym serii SA 134 https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39022009-z-dnia-22-wrzesnia-2009-w-sprawie-uzyczenia-1-szt-autobusu-szynowego-z-napedem-spalinowym-serii-sa-134/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 22.09.2009 3902/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39022009-z-dnia-22-wrzesnia-2009-w-sprawie-uzyczenia-1-szt-autobusu-szynowego-z-napedem-spalinowym-serii-sa-134/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-39022009-z-dnia-22-wrzesnia-2009-w-sprawie-uzyczenia-1-szt-autobusu-szynowego-z-napedem-spalinowym-serii-sa-134/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie