Uchwała Nr 3633/2009 z dnia 16 lipca 2009 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Porozumienia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 -2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałań 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO WO 2007-2013, zmienionego Aneksem nr 1, nr 2 i nr 3. https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-36332009-z-dnia-16-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-tekstu-jednolitego-porozumienia-z-dnia-18-wrzesnia-2007-r-w-sprawie-przekazania-zadan-z-zakresu-realizacji-osi-priorytetowej-1-wzmocnieni/ Uchwała Zarządu 2009 Nieobowiązujący III 2006/2010 16.07.2009 3633/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-36332009-z-dnia-16-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-tekstu-jednolitego-porozumienia-z-dnia-18-wrzesnia-2007-r-w-sprawie-przekazania-zadan-z-zakresu-realizacji-osi-priorytetowej-1-wzmocnieni/https://bip.opolskie.pl/2009/12/uchwala-nr-36332009-z-dnia-16-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-tekstu-jednolitego-porozumienia-z-dnia-18-wrzesnia-2007-r-w-sprawie-przekazania-zadan-z-zakresu-realizacji-osi-priorytetowej-1-wzmocnieni/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie