Uchwała Nr XVIII/220/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. https://bip.opolskie.pl/2009/10/uchwala-nr-xviii2202008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-szpitala-wojewodzkiego-w-opolu/ Uchwała Sejmiku 2008 Obowiązujący III 2006/2010 XVIII 29.04.2008 XVIII/220/2008 https://bip.opolskie.pl/2009/10/uchwala-nr-xviii2202008-z-dnia-29-kwietnia-2008-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-powolania-rady-spolecznej-szpitala-wojewodzkiego-w-opolu/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie