Uchwała Nr 3756/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie podjęcia Decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 Bierdzany - Zawadzkie w km 26+339,55 - 29+587,26 wraz z remontem nawierzchni jezdni w km 26+031,57 - 26+339,55 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2009/09/uchwala-nr-37562009-z-dnia-18-sierpnia-2009-w-sprawie-podjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-z-mozliwoscia-otrzymania-zaliczki-lub-refundacji-projektu-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-463-bierdzany/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 18.08.2009 3756/2009 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2009/09/uchwala-nr-37562009-z-dnia-18-sierpnia-2009-w-sprawie-podjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-z-mozliwoscia-otrzymania-zaliczki-lub-refundacji-projektu-pn-rozbudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-463-bierdzany/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie