Uchwała Nr 3714/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 w sprawie przyjęcia „Wytycznych w zakresie użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013” https://bip.opolskie.pl/2009/09/uchwala-nr-37142009-z-dnia-11-sierpnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzania-i-m/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 11.08.2009 3714/2009 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2009/09/uchwala-nr-37142009-z-dnia-11-sierpnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzania-i-m/https://bip.opolskie.pl/2009/09/uchwala-nr-37142009-z-dnia-11-sierpnia-2009-w-sprawie-przyjecia-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzania-i-m/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie