Uchwała Nr 3601/2009 z dnia 09 lipca 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Paczków https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-36012009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-paczkow/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.07.2009 3601/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-36012009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-paczkow/https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-36012009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-paczkow/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie