Uchwała Nr 3599/2009 z dnia 09 lipca 2009 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Popielów https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35992009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-popielow/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.07.2009 3599/2009 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35992009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-popielow/https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35992009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-udzielenia-pomocy-finansowej-gminie-popielow/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie