Uchwała Nr 3597/2009 z dnia 09 lipca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Województwa Opolskiego położonych w Opolu https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35972009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-czasowe-zajecie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonych-w-opolu/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.07.2009 3597/2009 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35972009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-czasowe-zajecie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego-polozonych-w-opolu/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie