Uchwała Nr 3592/2009 z dnia 09 lipca 2009 w sprawie zmiany "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego" https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35922009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-zmiany-programu-rozwoju-bazy-sportowej-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2009 Obowiązujący III 2006/2010 09.07.2009 3592/2009 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35922009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-zmiany-programu-rozwoju-bazy-sportowej-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2009/08/uchwala-nr-35922009-z-dnia-09-lipca-2009-w-sprawie-zmiany-programu-rozwoju-bazy-sportowej-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie